Rekordlång 3d-printad cykelbro

Den nederländska staden Nijmegen har fått världens längsta cykelbro i betong, byggd med additiv tillverkning. Den 29 meter långa bron i De Geologenstrook park i staden invigdes den 8 september. För den runda vågformade designen står Michiel van der Kley- Själva utskriften har gjorts i flera delar som sedan satts samman på plats. Projektet visar […]

Få nya satsningar på bostäder i regeringens budget

Budgetpropositionen för 2022 innehåller få nya satsningar kopplade till bostadsmarknaden. – Regeringen vill att Sverige ska ha en långsiktig och hållbar bostadspolitik för alla. Budgetsatsningar i all ära, men det som verkligen behövs är ett sammanhållet omtag av bostadspolitiken. Inte minst behövs en skattereform för balanserade ekonomiska villkor mellan ägda och hyrda bostäder, säger Anders […]

Arkitekturtävling för nytt snömuseum i – i samarbete med jultomten

Ruukki Construction är ett finskt fastighetsbolag som organiserar tävlingen Unbelievable Challenge 2021 för unga och nyutexaminerade arkitekter. Syftet är att ta fram idéer för utformningen av ett snömuseum i staden Rovaniemi. Tävlingen arrangeras tillsammans med jultomten eftersom Rovaniemi är en stad som ligger honom varmt om hjärtat, och han är nu orolig över klimatförändringarna och […]

Då står solenergi för 10 procent av svensk el

Vi står inför en gigantisk energiomställning, samtidigt som vi kommer behöva mer el än någonsin om vi ska klara av att bygga upp laddinfrastruktur för fordon och industrin ska få sin del. Är det då inte märkligt att solen idag bara står för mindre än en procent av den svenska elen? Anna Werner, vd för […]

Trenden fortsätter – hyreslägenheter omvandlas till hotell

Alltfler hyresgäster, framför allt i Stockholm, upplever att grannar som flyttar inte ersätts av en ny vanlig hyresgäst från bostadskön. I stället hyrs lägenheten, via en mellanhand, ut till företag för saftiga dygnshyror. Det ökar värdarnas hyresintäkter kraftigt, visade Hem och Hyras granskning i augusti förra året, där vi bland annat sammanställde ansökningarna om blockuthyrning […]

Ny central stadsdel i Västerås tar form

I det tidigare industriområdet mellan city och Mälaren pågår ett projekt som kommer att påverka hela staden. Det tidigare industriområdet Mälarporten ska bli en utvidgning av stadskärnan med 7 000 bostäder. Framtidens Västerås får en utvidgad stadskärna med en ny karaktärsfull och välkomnande stadsdel, ett nytt resecentrum och förnyad kontakt med Mälaren. Västerås växer i […]

Nu är Skandinaviens första nollenergihotell igång

I början av juni checkade de första hotellgästerna in på Comfort Hotel Solna. Hotellet är först i Skandinavien, kanske världen, med att alstra mer energi än vad det förbrukar tack vare låg energianvändning i kombination med fasad och tak klädda med solcellspaneler. – Ingenting med detta hus är lämnat åt slumpen. Allt är noga genomtänkt […]

Färgglad solcellsfasad ger energi i Mölnlycke

Ett garage med 1 500 solcellsmoduler i fasaden växer fram i Mölnlycke Fabriker. Solcellsmodulerna kommer att producera energi för garagets belysning, laddstolpar för elbilar och utöver det också generera förnybar energi ut på elnätet. Det är bolag inom Soltechkoncernen som ligger bakom konstruktionen av den nästan 900 kvadratmeter stora färgglada solcellsfasaden, som för tankarna till […]

Lomma är bäst i Sverige på klimatanpassning

Skånska Lomma är årets bästa klimatanpassningskommun. Det visar den senaste kartläggningen av kommunernas klimatanpassningsarbete som IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkring har gjort. Nästan alla kommuner anger att de har påverkats av klimatförändringar och extrema väderhändelser, men färre än hälften har avsatt resurser för klimatanpassningsåtgärder visar undersökningen. – Det svenska samhället behöver bli bättre rustat […]

Här återbrukas prefabricerade betongelement i nya byggnader

Under modern tid har betong varit världens mest använda byggmaterial, men har en betydande miljöpåverkan. I Europa byggs många betongbyggnader med prefabricerade betongelement, vilket också gör att betong står för majoriteten av både byggmaterial och rivningsavfall. Det nya, internationella projektet ReCreate har som mål att inom ramen för en ekonomiskt lönsam affärsmodell ta reda på […]