Korrigering av angivna veckodagar i nedanstående pressmeddelande som offentliggjordes den 16 februari 2021. Datum var korrekta.

SBF Bostad AB (publ) offentliggör verkställande av uppdelning av aktier (s.k. aktiesplit) Styrelsen i SBF Bostad AB (publ) (”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande av extra bolagsstämma den 15 februari 2021, fattat beslut om att verkställa uppdelning av bolagets aktier (s.k. aktiesplit) så att varje befintlig aktie i bolaget delas upp i fem aktier […]

SBF Bostad AB (publ) – förvärv av fastigheter i Staffanstorp – nyemission pågår

Fastighetsförvärv SBF Bostad AB (publ) har idag fattat beslut om förvärv, via bolag, av två hyresfastigheter i Staffanstorp. Fastighetsbestånden består sammanlagt av 101 lägenheter och har en total uthyrningsbar yta uppgående till knappt 12 000 kvadratmeter. Bestånden har förvärvats på en nivå som ligger i linje med fastställd strategi vad avser direktavkastning och kvalitet. Fastighetsbestånden […]

Förändring av antalet aktier och röster i SBF Bostad AB (publ)

SBF Bostad AB (publ) (”Bolaget”) genförde under oktober 2020 nyemission till privata och professionella investerare. I emission har 1 320 A-aktier till ett värde av 73 260 000 kronor tecknats, registrerats, emitterats och levererats till investerarna. Per den 30 november 2020 uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till 14 696, varav 2 500 aktier utgör […]

Styrelsen i SBF Bostad AB (publ) offentliggör prospekt för nyemission

Styrelsen i SBF Bostad AB (publ) ”Bolaget” har den 15 oktober 2020, med stöd av bemyndigande från årsstämma den 23 april 2020, beslutat att öka aktiekapitalet genom nyemission av A-aktier, utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Med anledning av nyemissionen har Bolaget upprättat prospekt som godkänts av Finansinspektionen den 10 november 2020. Prospektet, samt registreringsdokumentstillägg, finns […]