Hållbarhetspolicy

SBF skall sträva efter att skapa miljöer där människor vill leva och arbeta i lång tid framöver. Bolagets arbete skall bidra till social, miljömässig och ekonomisk utveckling av samhället i stort. SBF hållbarhetsarbete skall utgå från ett antal fokusområden för att ge en tydlig prioritering och bättre effekt på våra insatser:

  • Ekonomisk hållbar utveckling, etik och affärsmässighet.
  • Standardhöjande åtgärder och samhällsengagemang.
  • Minskad miljöpåverkan: el-, vatten- och värmeanvändning, avfallshantering, miljöfarliga ämnen, energieffektivisering, klimatpåverkan med CO2-utsläpp, miljöförbättringar vid fastighetsrenoveringar.
  • Attraktiv arbetsgivare: utvecklande arbetsmiljö för medarbetare.