Ny trend – kontor blir bostäder i citykärnor

Den starka bostadsmarknaden håller på att förändra svenska storstäder. Kontor blir bostäder när allt fler vill bo i centrum.

Befolkningstillväxten i Sverige är stark och går hand i hand med urbaniseringstrenden. Det är faktorer som gör att fastighetskonsulten Newsec har identifierat en ny trend på fastighetsmarknaden där kontor konverteras till bostäder.

Fenomenet syns tydligast i Stockholm där många bostäder under 1970- och 80-talen byggdes om till arbetsplatser när folk flyttade ut till förorten.

”Trenden var tidigare att man skulle flytta ut från staden. I stadskärnorna fanns kontoren och det var dött på kvällarna. Nu har det vänt och city har blivit en plats där man vill bo och umgås”, säger Max Barclay, vd för Newsec, Sveriges största fastighetskonsult.

Läs mer på Dagens Industri