Är du intresserad av att investera? Gå till sbffonder.se

Är du hyresgäst? Gå tillsbfboservice.se

Pressmeddelanden

Årsstämma i SBF Bostad AB (publ)

Aktieägarna i SBF Bostad AB (publ), org. nr. 559056-4000, (”Bolaget”) kallas till årsstämma i Bolagets lokaler på Birger Jarlsgatan 41 A, Stockholm, torsdagen den 23 april 2020 kl. 11.00.

Läs mer »

SBF Bostad AB (publ) – Bokslutskommuniké 2019

Kommunikén omfattar perioden 1 januari till 31 december 2019.

· Fastighetsbeståndet marknadsvärderades till 947 400 KSEK (479 200).
· Hyresintäkterna ökade med 62 % till 51 889 KSEK (31 987).
· Driftnettot ökade med 66 % till 30 242 KSEK (18 215).
· Periodens resultat efter skatt uppgick till 31 348 KSEK (6 069).
· Periodens resultat per A-aktie uppgick till 3 316 kr (1 077 kr).
· Periodens resultat per Stamaktie uppgick till 2 508 kr (486 kr).
· EPRA NAV per A-aktieökade till 54 120 kronor (51 633), vilket inkl återlagd utdelning är en ökning med 6,9 %.
· Styrelsens förslag till utdelning uppgår till 1 200 kr per A-aktie (1 100 kr).

Läs mer »

SBF Bostad AB (publ) säljer i Kävlinge och förvärvar i Örkelljunga

SBF Bostad AB (publ) har idag avyttrat tre fastigheter, med total uthyrningsbar yta uppgående till cirka 1 800 kvadratmeter i Kävlinge, via bolag till ett lokalt fastighetsbolag.

Idag har SBF Bostad AB (publ) även, via bolag, förvärvat och tillträtt tre fastigheter i Örkelljunga. Fastighetsbeståndet innehåller sammanlagt 129 lägenheter och har en total uthyrningsbar yta uppgående till cirka 8 300 kvadratmeter. Beståndet har förvärvats på en nivå som ligger i linje med fastställd strategi vad avser direktavkastning och kvalitet.

Läs mer »

SBF Bostad AB (publ) förvärvar fastigheter i Hörby och Huskvarna

SBF Bostad AB (publ) har för avsikt att, via bolag, förvärva fastighetsbestånd i Hörby och Huskvarna. Fastighetsbestånden innehåller sammanlagt 279 lägenheter och har en total yta uppgående till cirka 20 000 kvadratmeter. Förvärvspriset uppgår till cirka 250 miljoner kronor. Beståndet har förvärvats på en nivå som ligger i linje med fastställd strategi vad avser direktavkastning och kvalitet.

Läs mer »

Teckningsperioden i nyemissionen i SBF Bostad AB (publ) är avslutad

Teckningsperioden för nyemissionen i SBF Bostad AB (publ) “Bolaget” löpte ut fredagen den 22 november 2019 och det preliminära resultatet, baserat på inkomna teckningsanmälningar, uppgår till cirka 46,5 miljoner kronor, omfattande 885 A-aktier. SBF Bostad (publ) har idag ett fastighetsvärde uppgående till cirka 882 miljoner kronor. Nyemissionen har genomförts i syfte att förvärva ytterligare hyresfastigheter.

 

Läs mer »

Johan Grevelius utsedd till tillförordnad Verkställande Direktör i SBF Bostad AB (publ)

Johan Grevelius, nuvarande styrelseledamot och Kapitalmarknadschef, har av styrelsen utsetts till tillförordnad Verkställande Direktör ”VD” i SBF Bostad AB (publ) ”SBF Bostad”, och samtidigt har styrelsen i SBF Management AB utsett Johan Grevelius till tillförordnad VD i koncernens moderbolag SBF Management AB, samt till uppdrag i underliggande bolag. Han tillträder sin nya befattning omedelbart. Rekryteringsprocess av permanent VD inleds omgående.

Läs mer »

Den här webbplatsen använder cookies. En cookie, eller kaka, lagras på din enhet för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Om du vill ha mer information – läs om hur vi använder cookies och vår integritetspolicy.

Den här webbplatsen använder cookies. En cookie, eller kaka, lagras på din enhet för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Om du vill ha mer information - läs om hur vi använder cookies och vår integritetspolicy.