SBF Bostad AB (publ) – Begränsade risker för hyresbortfall

Med tanke på det aktuella läget på marknaden vill SBF Bostad AB (publ) (”Bolaget”) meddela att 91 % av våra intäkter härrör från bostadshyror och 9 % från kommersiella aktörer. Bolaget har tät kontakt med de kommersiella hyresgästerna för att tidigt se om vi tillsammans med hyresgästen kan lösa de likviditetsproblem som kan tänkas uppkomma.

 

”Med 91 % av våra intäkter från bostäder och trogna hyresgäster känner vi oss i dagsläget trygga med situationen. Koncernen har drivit denna typ av verksamhet sedan 2003 och varit igenom ett antal internationella kriser. Hyresgästerna har under samtliga dessa perioder alltid fullgjort sina åtaganden på ett ansvarsfullt sätt. Vi ser idag inga tecken på att så inte skulle vara fallet även denna gång. Bostäder är fortfarande en bristvara i vårt land och våra hyresgäster är måna om att få bo kvar i sina lägenheter. Vi hoppas för allas skull, att vi så snart som möjligt kan återgå till ett mer normalt läge, även om vi är förberedda på att rådande situation kan bli utdragen.”

 

För ytterligare information, vänligen kontakta Bolagets VD Johan Grevelius, johan.grevelius@sbffonder.se,  mobil 070 851 85 00 eller besök bolagets hemsida www.sbfbostad.se.

 

 

Denna information är sådan information som SBF Bostad AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande måndagen den 23 mars 2020 kl. 15.30.