SBF Bostad AB (publ) – Första handelsdag på NGM Nordic AIF den 24 maj 2022 för det nya aktieslaget av serie B

SBF Bostad AB (publ) (”Bolaget”) har nu emitterat det nya aktieslaget av serie B och den första nyemissionen av B-aktier är registrerad. Första handelsdag på NGM Nordic AIF för B-aktien, som kommer att handlas under namnet SBFBO B, kommer att vara den 24 maj 2022.

Totalt registrerades och emitterades 12 026 B-aktier till teckningskursen 14 500 per B-aktie, vilket totalt utgör 174 337 000 kronor.

Den primära skillnaden för B-aktier jämfört med A-aktier, är att bolaget avser att genomföra en årlig inlösenprocess av B-aktier, med start 2024. Innehavare av A-aktier kommer att erbjudas möjlighet att omvandla sina A-aktier till B-aktier under 2023, alternativt att lösa in sina aktier.

”Med den nya aktien, B-aktien, har vi skapat en modern investeringsprodukt med flexibilitet, som i ännu högre grad följer bolagets syfte att efterlikna ett direktägande i hyresbostäder på attraktiva orter i Sverige. I och med det framgångsrika emissionsresultatet, är vår förvärvskapacitet mycket god och vi ser fram emot att utöka fastighetsportföljen, som idag uppgår till ett värde av cirka 3,7 miljarder kronor, med hyresfastigheter på attraktiva orter enligt vår tidigare förvärvs- och investeringsinriktning”, säger Vd Carl Adam Rosenblad.

SBF Bostad AB (publ) förvaltas av SBF Fonder AB, som även förvaltar den institutionella systerfonden SBF Institution AB. Den totala fastighetsportföljens värde uppgår till cirka 5,6 miljarder kronor med fastigheter belägna på 21 orter i Sverige.

För ytterligare information, vänligen kontakta Bolagets Vd Carl Adam Rosenblad, ca.rosenblad@sbffonder.se   mobil 070 811 65 50 eller besök bolagets hemsida www.sbfbostad.se.