SBF Bostad AB (publ) säljer i Örkelljunga

SBF Bostad AB (publ) har idag, via bolag, tecknat aktieöverlåtelseavtal om att avyttra tre fastigheter i Örkelljunga till 3Hus Holding AB.

Fastighetsbeståndet omfattar sammanlagt 129 hyreslägenheter och har en total uthyrningsbar yta uppgående till cirka 8 300 kvadratmeter. Fastigheterna har avyttrats med ett gott resultat som ligger i linje med Bolagets avkastningsmål. Fastighetsvärdet står för knappt tio procent av det befintliga fastighetsbeståndet. Frånträde är planerat att äga rum den 31 mars 2020, förutsatt att samtliga förbehåll enligt avtal uppfylls.

Köparen, 3Hus Holding AB, förvärvar samtidigt ytterligare en fastighet i Örkelljunga av Svenska Bostadsfonden Institution 1 AB, som ingår i samma koncern som SBF Bostad AB (publ). Fastigheten omfattar 38 lägenheter med en uthyrningsbar yta uppgående till cirka 2 700 kvadratmeter.

3Hus Holding AB ingår i familjeägda BrA Invest-gruppen, ett bygg- och fastighetsbolag med sina rötter i Åstorp i nordvästra Skåne. Sedan starten har de utvecklat och förvaltat fastigheter för långsiktigt ägande.

”Det är glädjande att den nya ägaren är en välrenommerad lokal aktör och det känns tryggt för oss att överlämna såväl fastigheter som hyresgäster till 3Hus Holding AB”, säger Johan Grevelius, VD SBF Bostad AB (publ).

SBF Bostad AB (publ) kommer, vid utgången av det första kvartalet 2020, att ha en fastighetsportfölj till ett värde av cirka 1,1 miljarder kronor. ”Från nyemissioner finns fortfarande ett mindre investeringskapital kvar för kommande fastighetsförvärv och det är vår förhoppning att fortsätta utöka fastighetsbeståndet under 2020.”säger Johan Grevelius, VD SBF Bostad AB (publ).

För ytterligare information, vänligen kontakta Bolagets VD Johan Grevelius, johan.grevelius@sbffonder.se, mobil 070 851 85 00 eller besök bolagets hemsida www.sbfbostad.se.

Denna information är sådan information som SBF Bostad (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnade, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande fredagen den 14 februari 2020 kl. 11.00.