Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) förvärvar fastighetsbestånd i Skellefteå

Fastighetsbeståndet har inga vakanser idag, förutom sedvanliga omflyttningsvakanser.

Beståndet har förvärvats på en nivå som ligger väl i linje med fastställd strategi vad avser direktavkastning och kvalitet.

Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) äger efter detta förvärv, via bolag, fastigheter i Laholm, Osby, Borgholm, Eslöv, Karlskrona, Kalmar, Huskvarna samt Skellefteå, till ett totalt värde om cirka 574 miljoner kronor. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 42 000 kvadratmeter, varav merparten är bostadsyta.

–          Vi är glada över att enligt vår förvärvs- och förvaltningsfilosofi fortsätta öka fastighetsbeståndet och ser fram emot att förvalta dessa väl underhållna fastigheter, säger Daniel Gorosch, VD på Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ).

För ytterligare information, vänligen kontakta Bolagets VD Daniel Gorosch, daniel.gorosch@svenskabostadsfonden.se, mobil 076 148 51 03 eller besök bolagets hemsida www.sbf14.se.

Denna information är sådan information som Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnade, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande torsdagen den 28 mars 2019 kl. 08.20.