Rekordår för SBF Bostads totalavkastning – fortsatt ökning av substansvärdet

När SBF Bostad AB summerar 2020 syns en fortsatt ökning av substansvärdet och en totalavkastning på 12,7 procent. Den hittills högsta i fondens historia.
– Vi är stolta och glada, säger VD Johan Grevelius.

SBF Bostad har som målsättning att leverera en totalavkastning på 6-9 procent per år. Trots att 2020 har varit ett turbulent år har marknaden för hyresbostäder haft en bra utveckling. För SBF Bostads del var totalavkastning, med återlagd utdelning, 12,7 procent.

Samtidigt syns en ökning av NAV per A-aktie med 8,5 procent under det fjärde kvartalet. Vid årsskiftet låg NAV per A-aktie på 59 800 kronor.

– Hyresfastigheter har, trots övriga utmaningar i samhället, visat på en fortsatt god värdeutveckling då effekterna av covid-19 varit mycket begränsade. Tillgångsslaget hyresfastigheter har även denna gång visat sig stabilt, tryggt och förutsägbart i en osäker och volatil omvärld.


SBF Bostad Press 210129 NAV per 201231

SBF Bostad Förvaltarrapport Kvartal 4 2020