Sweco presenterar vision för stadsplanering

Sweco sällar sig till raden av analyser som pekar på en framtid där städer blir grönare och tänker in sociala behov redan från början genom en grön stad med friska byggnader och engagerade medborgare.

I en ny Urban Insight-rapport presenterar Sweco en vision som bidrar till friska människor i friska städer. En grön stad som är inbjudande främjar rörelse och friska byggnader som har inomhus- och utomhusmiljöer i nära anslutning är avgörande för människors hälsa och välbefinnande. Läs mer här >>