Om SBF

SBF erbjuder direkt delägande i svenska bostadsfastigheter

SBFs ambition är att erbjuda enskilda investerare, företag och institutionella investerare ett attraktivt investeringsalternativ. Genom att investera i SBFs fonder skapas en placeringsportfölj som genererar en hög riskjusterad avkastning, med låg volatilitet och låg korrelation till rörelser på andra marknader, t.ex. aktiemarknaden.

Våra fastigheter förvaltas internt från flera lokala kontor, vilket garanterar högkvalitativ förvaltning, skalfördelar och stabilitet. När vi förvärvar nya fastigheter fortsätter vi gärna med det befintliga förvaltningsbolaget så att övergången blir så smidig som möjligt för alla hyresgäster.

  • Grundades 2003
  • Har cirka 4,1 miljarder SEK under förvaltning i två alternativa investeringsfonder (AIF): SBF Bostad för enskilda investerare och SBF Institution för institutionella investerare
  • De två fonderna har liknande mandat och erbjuder exponering mot bostadsfastigheter utanför de större städerna i Sverige
  • Förvaltar cirka 3 600 lägenheter i 20 orter, med en mycket låg grad av vakanser
  • Hållbarhet är väl integrerat i hela affärsmodellen
  • Aktiv och lokal fastighetsförvaltning
Prenumerera på vårt nyhetsbrev

*” anger obligatoriska fält

Vår historia

SBF grundades 2003 med en vision och affärsidé att erbjuda investerare att investera i en svensk fastighetsfond med juridiska formen svenskt aktiebolag, inriktad på onoterade investeringar i bostadsfastigheter i tillväxtområden i Sverige. Fondens mål var, och är fortsatt, att förvärva och aktivt förvalta svenska bostadsfastigheter med syftet att ge en löpande hög avkastning med god möjlighet till värdetillväxt. Första fonden, Svenska Bostadsfonden 1 AB, tog in knappt 30 Mkr i eget kapital och förvärvade första fastigheten, Svalan 9 & 10, i Växjö.

Mellan 2004 och 2014 startade SBF tolv fonder enligt samma framgångsrika metod och förvärvade under dessa år ca 4 000 lägenheter i Sverige, från Luleå i norr till Trelleborg i söder. Målsättningen har genom åren varit att i, så stor utsträckning som möjligt, samla förvaltningsenheterna rationellt samt ha egen förvaltningspersonal.

2011 vände SBF blickarna mot de institutionella investerarna och utvecklade en produkt för denna investerarkategori. SBF knöt till sig ankarinvesterarna Ericssons och Sandviks pensions- och personalstiftelser genom denna satsning.

2014 förändrades de regulatoriska förutsättningarna för att marknadsföra alternativa investeringsfonder till den icke-professionella investeraren. Detta ledde till att SBF Management som sedan bytte namn till SBF Fonder, som ett av de första bolagen i Sverige, ansökte om och fick godkännande att förvalta alternativa investeringsfonder (LAIF). SBF Fonder står därmed under Finansinspektionens tillsyn enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, LAIF.

Idag är SBF ensamt i sitt slag att erbjuda både professionella och icke-professionella investerare en fokuserad investering i svenska hyresfastigheter där fondstrukturen bidrar till en långsiktigt stabil investering med mål att genererar en hög riskjusterad avkastning, med låg volatilitet och låg korrelation till rörelser på andra marknader, t.ex. aktiemarknaden.