Bli delägare i svenska
hyresfastigheter

Bostadsinvesteringar sedan 2003

Med 20 års erfarenhet, gedigen fastighetskompetens och kontroll över hela värdekedjan tar vi hand om hyresfastigheterna du äger!

När du investerar i SBF Bostad blir du direkt delägande i svenska hyresfastigheter på orter där människor vill bo och leva. 

Vi tar hand om fastigheterna åt dig!

  • Vi förvaltar och utvecklar fastigheterna med fokus på att skapa värden som håller över tid
  • Vi säkerställer en hög uthyrningsgrad
  • Vi optimerar och anpassar fastighetsinnehavet i portföljen

Vi skapar en trygg och stabil avkastning över tid genom att gör de val som är långsiktigt smarta för både dig som investerare och våra hyresgäster. 

SBF Bostad förvaltas av SBF Fonder
SBF Fonder är en AIF-förvaltare och står under Finansinspektionens tillsyn. Här kan du läsa mer om förvaltaren. SBF Bostad är en alternativ investeringsfond (AIF) och värdeutvecklingen är till stor del relaterade till fastigheternas underliggande marknadsvärde.

För dig som långsiktigt tror på fastigheter
SBF Bostad är ett investeringsalternativ för dig som långsiktigt tror på fastighetsmarknaden och specifikt önskar investera i hyresfastigheter.

Antal lägenheter

0 st

Orter

0 st

Marknadsvärde (24-03-31)

1 Mdr kr

NAV A-aktie (24-03-31)

12100 kr
Attraktiv långsiktig investeringsmöjlighet

Investera i SBF Bostad

SBF Bostad erbjuder ett direkt delägande i svenska hyresfastigheter på attraktiva tillväxt- och pendlingsorter i Sverige. Fonden har en stabil underliggande fastighetsportfölj och investerar i en marknad där prognosen visar på ett ökat behov av hyresbostäder med skälig hyra, med närhet till arbete, utbildning och goda kommunikationer.

Mål totalavkastning: 6–9 procent per år över tid
Mål kontantutdelning: 2–3 procent per år över tid

Noterad och därmed placeringsbar på ISK och i kapitalförsäkring

Idag råder bostadsbrist i 85% av landets kommuner. Efterfrågan på hyresbostäder är hög. Därför tror vi på idéen att förvärva hyresfastigheter med potential till förädling i regioner med hög tillväxt.

Hållbarhet är en integrerad del i hela värdekedjan

SBF Bostad ger hyresfastigheter livskraft över tid och skapar rum för hemkänsla.

Vi arbetar varje dag för att generera ett ekonomiskt värde och bidra till att bevara och utveckla städer där människor vill bo och leva både ur ett miljömässigt- och socialt perspektiv. Du som investerare i fonden kan känna dig trygg med att fokus på hållbarhet är en integrerad del i hela värdekedjan för din investering och att det ekonomiska värdet av detta realiseras löpande och när en fastighet avyttras.

Hållbarhet i praktiken

Vår styrka är att förädla och utveckla fastigheter med särskilt fokus på energioptimering. Där finns både ekonomiska- och miljömässiga vinster att göra. Därmed tar vi också ansvar för att förflytta befintliga fastigheter mot ett högre ekonomiskt- och miljömässigt värde.

Artikel 8-fond

SBF Bostad är en så kallad Artikel 8-fond. Det innebär att fonden främjar hållbarhet, men inte har det som uttryckligt mål med investeringen.

 Här kan du ta del av de hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas enligt EUs Disclosureförordning – Sustainable Financial Disclosure Regulation (SFDR). Målet är att beskriva hur vi som finansiell aktör hanterar hållbarhetsrisker och negativa konsekvenser på hållbarhet.

feey-Kv314C0H5X4-unsplash