Bli delägare i svenska
hyresfastigheter

SBF Bostad - Direkt delägande i hyresfastigheter

SBF Bostad erbjuder direkt delägande i svenska hyresfastigheter – en investeringsform som vanligtvis kräver både omfattande kunskaper och stor kapitalinsats.

Vår affärsmodell går ut på att vi sköter drift, förvaltning och affärsutveckling samtidigt som vi ger våra investerare tillgång till en attraktiv och långsiktig investering.

Vi arbetar för att skapa en trygg och stabil avkastning över tid, med låg samvariation till börsens utveckling i övrigt.

Vårt totalavkastningsmål är 6–9 procent per år vilket inkluderar
ett mål om kontantutdelning om 2–3 procent per år.

Vi riktar oss till dig som ser hyresfastigheter som ett intressant investeringsalternativ i en långsiktig och hållbar spar- och pensionsportfölj.

Antal lägenheter

0 st

Orter

0 st

Marknadsvärde

1 Mdr kr

NAV A-aktie (23-03-31)

12100 kr
Stabil marknad med bra avkastning

Investera i SBF Bostad

SBF Bostad erbjuder ett direkt delägande i svenska hyresfastigheter på attraktiva tillväxt- och pendlingsorter i Sverige. Vi har idag en portfölj till ett värde av ca 3,21 miljarder kronor och investerar i en marknad där prognosen visar på ett ökat behov av hyresbostäder, med närhet till arbete, utbildning och goda kommunikationer.

Mål totalavkastning: 6–9% per år
Mål kontantutdelning: 2–3% per år

Noterad och därmed placeringsbar på ISK och i kapitalförsäkring

Idag råder bostadsbrist i 85% av landets kommuner. Detta stärker vår affärsidé att förvärva hyresfastigheter med potential till förädling i regioner med hög tillväxt.

Investera i SBF Bostad

Vårt perspektiv som fastighetsförvaltare är långsiktigt. Vi eftersträvar en god servicenivå som skapar trivsel, låga vakanser och därmed stabila löpande hyresintäkter som kommer våra investerare till godo.

Möjligheter
  • Fortsatt bostadsbrist och hög efterfrågan på hyresrätter.
  • Fastigheterna kan förvärvas till cirka en tredjedel av kostnaden att bygga nytt i samma område.
  • Våra investeringar har en låg korrelation mot aktiemarknaden.
  • Den riskjusterade avkastningen har historiskt varit hög jämfört med andra placeringar.