Bostadsbolag bildar nytt hållbarhetsforum

Det finns ett stort behov av ett proaktivt och lösningsorienterat forum för hållbarhetsfrågor i bostadsutvecklingssektorn. Därför startas Hållbart Stockholm 2030 (HS30). Bakom satsningen står forskningsinstitutet RISE och sex fastighetsbolag. Det ska vara ett hållbarhetsforum för att transparent dela kunskap och bidra till medlemmarnas konkreta arbete med Agenda 2030 och de globala målen.

Bygg- och fastighetsbranschen har stora möjligheter att bidra till städers sociala förutsättningar och samhällsutvecklingen i stort. Samtidigt står branschen för en femtedel av Sveriges koldioxidutsläpp.

Forskningsinstitutet RISE Research Institutes of Sweden har fått i uppdrag att koordinera initiativet från de deltagande företagen.

Från varje företag medverkar motsvarande hållbarhetschef samt operativ chef, för att åtgärderna ska vara verksamhetsnära och därmed snabbt kunna klargöra vilka insatser som gör skillnad.

Läs mer här >>