Finansiella rapporter

Här presenteras all väsentlig finansiell information om fondernas utveckling såsom Net Asset Value-beräkningar, delårsrapporter samt årsredovisningar. Bolagets pressmeddelanden finns samlade här.

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016