Vill du också äga en del i ett hyreshus?​

Investera i SBF Bostad

För dig som långsiktigt vill investera i hyresfastigheter

SBF Bostad äger, förvaltar och utvecklar hyresfastigheter på attraktiva orter i Sverige. Fonden har idag en portfölj av bostäder till ett värde av cirka 2,71 miljarder kronor och investerar i en marknad där prognosen visar på ett ständigt ökat behov av hyresbostäder, med närhet till arbete, utbildning och goda kommunikationer.

Värden som håller över tid

SBF erbjuder ett sparande i bostadsfastigheter anpassad för dig som privatperson, företag eller institution. Fonden SBF Bostad riktar sig till dig som är en icke-professionell investerare och söker en långsiktig placering med generell låg korrelation till aktiemarknaden. SBF Bostad har ett totalavkastningsmål på 6-9 procent per år över tid och ett kontant utdelningsmål om 2-3 procent per år över tid. Möjlighet finns att lösa in aktien vid en given tidpunkt eller handla med aktien över börsen. Läs mer längre ner under ”Om aktien”.

Hyresrätter med potential är en attraktiv investering

Trycket på attraktiva hyresrätter med skälig hyra är högre än någonsin. En efterfråga som bedöms öka i takt med att färre bostäder byggs. Idag finns cirka 1,5 miljoner hyreslägenheter i Sverige – fördelat på en tredjedel av landets befolkning. Samtidigt som befolkningen växer. Det råder idag bostadsbrist i 85% av landets kommuner. Därför fokuserar vi på att förvärva hyresfastigheter med potential till förädling i regioner med hög tillväxt.

Tillgångsslag med stadig tillväxt

Historiskt har hyresfastigheter haft en stabil avkastning över tid, bland annat på grund av den reglerade hyressättningen och behovet av bostäder – oavsett rådande konjunktur. Fastigheterna förvärvas till en tredjedel av nybyggnationskostnaden, vilket ger en investering med låg riskjusterad avkastning och samtidigt en möjlighet att bli direktägare i fastigheter i attraktiva regioner i Sverige.

Idag äger och förvaltar SBF Bostad 2 188 lägenheter fördelat på 15 orter: Borgholm, Borås, Helsingborg, Huskvarna, Hörby, Kalmar, Karlskrona, Laholm, Malmö, Osby, Staffanstorp, Skellefteå, Tranås, Åstorp och Årjäng.

Vill du veta mer om hur du investerar i SBF Bostad - fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig!
Prenumerera på vårt nyhetsbrev

*” anger obligatoriska fält

Juridisk struktur

Förvaltaren och moderbolaget SBF Fonder AB står under Finansinspektionens tillsyn sedan 2015 och lyder under lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, LAIF.

Om aktien

SBF Bostad erbjuder två typer av aktier, A-aktie och B-aktie. A-aktien noterades på NGM Nordic AIF den 25 juli 2016 och handlas under kortnamnet SBFBO A. A-aktien ger möjlighet till inlösen var femte år från och med 2023. B-aktien noterades den 24 maj 2022 på samma handelsplats och handlas under kortnamnet SBFBO B. B-aktien har motsvarande rättigheter som A-aktien men ger möjlighet till årlig inlösen med start 2024.

Under 2023 har samtliga A-aktieägare erbjudits möjlighet att omvandla sina A-aktier till B-aktier. Läs mer om det här.

Skärmavbild 2023-11-10 kl. 15.19.25

NGM Nordic AIF, ISK och kapitalförsäkring

Aktien är noterad på den reglerade marknadsplatsen, NGM Nordic AIF, och kan placeras på depå, ISK eller i kapitalförsäkring. Kontakta din bank, försäkringsrådgivare eller SBF Bostad direkt för mer information.

SBF Bostad förvaltas av SBF Fonder AB, som investerat långsiktigt i hyresfastigheter med god riskspridning och vinst åt privatpersoner, företag och institutioner sedan 2003. Utöver SBF Bostad, förvaltar idag SBF Fonder AB även en institutionell fond. Det totala marknadsvärdet uppgick till cirka 4,5 miljarder kronor per den 31 december 2023.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.