Kalendarium

Kommande

Tidigare event och seminarium

4 juni 2024

21 feb 2023

Frågor kring våra webbinar och träffar?

Har du några frågor och funderingar eller kanske önskemål om tema, vänligen kontakta:

 

Martin Frödin

Privatmarknad

T: +46 8 518 00 427
M: +46 701 44 54 29

martin.frodin@sbffonder.se

Jeanette Sundberg

Office Manager/Investerar relationer

T: +46 8 518 00 425
M: +46 70 280 08 81

jeanette.sundberg@sbffonder.se

Kontaktformulär

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka
och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
Informationen under webinars och event är av generell karaktär och ska inte ses som rådgivning.