Finansiell kalender

Nedan beskrivs när den finansiella informationen beräknas offentliggöras.

Bokslutskommuniké 2022:

Årsredovisning 2022:

NAV-kurs Q1 2023:

NAV-kurs Q2 2023:

Halvårsrapport 2023:

NAV-kurs Q3 2023:

Delårsrapport Q3 2023:

NAV-kurs Q4 2023:

230223

230427

senast 230430

senast 230731

230831

senast 231031

231129

senast 240131