Finansiell kalender

Nedan beskrivs när den finansiella informationen beräknas offentliggöras.

NAV per den 31 mars 2022 senast 29 april 2022.

NAV per den 30 juni 2022 senast den 29 juli 2022.

Halvårsrapport per den 30 juni 2022 senast den 31 augusti 2022.

NAV per den 30 september 2022 senast den 29 oktober 2022.

Delårsrapport per den 30 september 2022 senast den 30 november 2022.