Finansiell information

Här finns samlad finansiell information för investerare och intressenter.

Finansiella rapporter för SBF Bostad hittar ni här.

Information som offentliggjorts av SBF Bostad i form av pressmeddelanden finns samlad här. 

Du är alltid välkommen att kontakta oss vid frågor!

Chef Investerar Relationer

David Krook
david.krook@sbffonder.se

Kommunikationschef

Anette Harby
anette.harby@sbffonder.se