Regelverk

Regelefterlevnad
Harvest Advokatbyrå utgör bolagets enhet för regelefterlevnad.

Riskfunktion
AIFM Capital AB är bolagets Risk Manager, med Johan Björkholm som huvudansvarig.

Värdering av fastigheter
Bolagets fastigheter värderas varje kvartal.
Helårsvärderingen genomförs av extern värderingsman, medan halvårs- och kvartalsvärderingar genomförs av internt värderingsansvarig. I samband med ett nyförvärv genomförs alltid värdering av extern värderingsman.