Då står solenergi för 10 procent av svensk el

Vi står inför en gigantisk energiomställning, samtidigt som vi kommer behöva mer el än någonsin om vi ska klara av att bygga upp laddinfrastruktur för fordon och industrin ska få sin del. Är det då inte märkligt att solen idag bara står för mindre än en procent av den svenska elen?

Anna Werner, vd för branschorganisationen Svensk Solenergi, berättar att solenergi är det kraftslag som växer mest i hela världen. I dag står solenergi för cirka 1 procent av den svenska elen. Anna Werner tror att vi når 10 procent om fem år.

Läs mer här >>