Data kan minska behovet av nyproduktion med 44 %

I en nära framtid kommer de traditionella kontorslägena inte bara att konkurrera med varandra utan även med nya fysiska kontorslösningar såväl som digitala. Dessutom kommer ökade krav på hållbarhet och mätbara data ställa allt högre krav på Proptech och den data som tekniken kan presentera.

Den ökade digitaliseringen kan också förlänga fastigheters livslängd med 25 % samt öka nyttjandegraden med lika mycket. Det framkom under ett seminarium som hölls av tidningen Fastighetsvärlden. Läs mer här >>