Förvaltarrapport: Fortsatt god avkastning och lokalkonvertering ger ny bostadsyta

SBF Bostad fortsätter att leverera i linje med totalavkastningsmålet. När bolagets förvaltare sammanfattar det senaste kvartalet lyfts även ett fortsatt gynnsamt ränteläge fram och ett framgångsrikt arbete med att omvandla lokaler till bostäder.

Intresset för välunderhållna bostadsfastigheter på de tillväxtorter där SBF Bostad är aktiv är fortsatt högt. Marknadsvärdet på SBF:s fastigheter har under det tredje kvartalet fortsatt att öka. Sett till det rullande medelvärdet på 12 månader ligger avkastningen på 6 procent, i linje med avkastningsmålet. Ett fortsatt lågt ränteläge bedöms också gynna SBF Bostads kassaflöde och värdetillväxt.

Under årets tredje kvartal har andelen bostadsyta i bolagets fastighetsbestånd fortsatt att öka genom framgångsrika lokalkonverteringar. I Borgholm har en tidigare förskolelokal omvandlats till två nya hyreslägenheter och i Karlskrona omvandlas nu en tidigare lokal till en ny lägenhet.

Läs mer:
Portföljförvaltare: Reducerad lokalyta minskar fondens risk, höjer intäkterna och värdet
Så investerar du i hyresfastigheter