Grönska gör städer mer motståndskraftiga

Förtätning av städerna sker ofta på bekostnad av grönskan. Men för att skapa motståndskraftiga städer krävs en  större medvetenhet i planeringsstatidet, enligt arkitekten Joakim Kaminsky.

Stadsplaneringen har länge präglats av ett ganska enkelspårigt synsätt där man utgått från att få in fler bostäder på mindre yta. Det är hållbart på ett sätt eftersom man utnyttjar ytan maximalt. Men det har varit på bekostnad av allt annat, menar Joakim Kaminisky, delägare Kjellgren Kaminsky.

Läs mer på Byggfaktatoday