Här byggs kontorshuset med halverad klimatpåverkan

AIX Arkitekter och Codesign vidareutvecklar Parkhuset i Solna Business Park på uppdrag av Fabege. Det är ett innovationsprojekt som har som målsättning att halvera klimatpåverkan för kontor i jämförelse med ett traditionellt nybyggnadsprojekt.

Parkhuset är en kontorsbyggnad på åtta våningar och ingår i den detaljplan som AIX tagit fram åt Fabege och som är en del i omvandlingen av området. Med hjälp av trästomme och återbruk av betongstomme är målsättningen ett utsläpp på 225 kg CO2e/kvm jämfört med ca 450 kg CO2e/kvm vid traditionellt kontorsbygge.

Läs mer på Byggfaktatoday