Kraftig ökning av påbörjade husbyggen

Byggtakten i Sverige ökade rejält under första kvartalet i år – och det som byggs mest är flerbostadshus. Antalet påbörjade husbyggen steg med 24 % jämfört med första kvartalet 2020, enligt SCB. Av de påbörjade lägenheterna finns drygt 13 000 i flerbostadshus. Läs mer här >>