Ny central stadsdel i Västerås tar form

I det tidigare industriområdet mellan city och Mälaren pågår ett projekt som kommer att påverka hela staden. Det tidigare industriområdet Mälarporten ska bli en utvidgning av stadskärnan med 7 000 bostäder. Framtidens Västerås får en utvidgad stadskärna med en ny karaktärsfull och välkomnande stadsdel, ett nytt resecentrum och förnyad kontakt med Mälaren.

Västerås växer i snabb takt och staden behöver ta vara på mark för nya bostäder, företag och utbyggd service på ett effektivt sätt. White arkitekter har fått uppdraget att utforma området, vilket anses vara ett de viktigaste stadsutvecklingsprojekten i Västerås historia. 

I Mälarportsområdet rör sig många människor redan idag, eftersom stadsdelarna runt omkring är utbyggda och folk behöver ta sig däremellan. Samtidigt finns det flera döda ytor inom det knappt 100 hektar stora området, exempelvis industritomter som inte längre används och i vissa fall är farliga.

Genom stadsutvecklingsprojektet förvandlas området till en levande och inbjudande stadsdel som är öppen och välkomnade för alla. Projektet präglas av hållbarhet, nytänkande och innovation.

Läs mer här >>