Ny tävling för grönare städer

IVL Svenska Miljöinstitutet startar nu en innovationstävling med fokus på innovationer som skapar attraktiva utemiljöer i våra städer, och bidrar till biologisk mångfald.

”Vi behöver använda ytorna i våra städer på ett smart sätt, både för att anpassa oss till ett förändrat klimat, men också för att de ska ge rekreation och välmående. Med innovationstävlingen hoppas vi få fram nya lösningar och idéer som ser till flera av dessa samhällsutmaningar, säger Lovisa Bengtsson, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Tävlingen söker den som har en produkt eller en idé för stadsmiljöer och erbjuder professionell granskning och exponering mot viktiga beställare, samt chans till vidareutveckling.

Läs mer här >>>