Nyemissionen igång – så investerar du i hyresbostäder

SBF Bostads nyemission har startat. Både nya och tidigare ägare ges nu chansen att investera i en marknad där prognosen visar på ett växande behov av hyresbostäder.

SBF Bostad AB har sedan 2016 bedrivit framgångsrik förvaltning av hyresbostäder och har idag en portfölj av bostäder till ett värde av närmare 1,7 miljarder kronor. Nu fortsätter bolaget att investera i en marknad där prognosen visar på ett ständigt ökat behov av hyresbostäder, med närhet till arbete, utbildning och goda kommunikationer.

Mellan 16 november och 4 december 2020 finns chans för både nya tidigare investerare att teckna aktier i SBF Bostad AB till emissionskursen 56 250 kronor per A-aktie.

SBF Bostad har ett totalavkastningsmål på 6–9% per år och aktien går att lösa in till fastigheternas substansvärde 2023. Detta gör investeringen till ett intressant alternativ i en långsiktig spar- och pensionsportfölj.

– Vi har idag ett välskött fastighetsbestånd och ser fram emot att utöka fastighetsportföljen genom förvärv av väl underhållna fastigheter på intressanta tillväxtorter, kommenterar VD Johan Grevelius.

Läs mer:
Så investerar du i hyresbostäder