Carl Adam Rosenblad tillträder som verkställande direktör i SBF Bostad AB (publ) i samband med årsstämman den 20 april 2022

Styrelsen i SBF Bostad AB (publ) har som tidigare meddelats, beslutat att utse SBF Fonders vd, Carl Adam Rosenblad till verkställande direktör även i SBF Bostad AB (publ). Styrelsen har idag fattat beslut om att tillträde kommer att ske i anslutning till årsstämman i SBF Bostad AB (publ) den 20 april 2022. Nuvarande vd Johan Grevelius, föreslås väljas till styrelseordförande på årsstämman.

De två senaste åren har varit fondens mest framgångsrika hittills, med en avkastning 2021 som uppgick till 26,3 procent per aktie. Bolagets organisation har under denna period utvecklats och stärkts med nya nyckelpositioner vilka kommer vara av betydelse under kommande år. Johan Grevelius har varit med i bolaget länge och hans erfarenhet och kompetens kommer fortsätta att bidra till bolagets utveckling, men nu i rollen som styrelseordförande, säger Carl Adam Rosenblad.

Carl Adam Rosenblad är även vd i SBF Fonder AB och koncernchef för Concejo AB (publ) som, via bolag, äger SBF Fonder AB till 100 procent. SBF Fonder AB är tidigare SBF Management AB, som bytte namn till SBF Fonder AB den 7 mars 2022.

Fullständig kallelse till årsstämman offentliggörs i samband med detta pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Grevelius

E-post: johan.grevelius@sbffonder.se

Mobil: +46 (0)70 851 85 00

Carl Adam Rosenblad

E-post: ca.rosenblad@sbffonder.se

Mobil: +46 (0)70 811 65 50

Denna information är sådan information som SBF Bostad (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande måndagen den 21 mars 2022 kl. 08.20.