Halvårsrapport 1 januari – 30 juni 2019 – komplettering

Den idag offentliggjorda halvårsrapporten, är nu kompletterad med revisorns granskningsrapport.

För ytterligare information, vänligen kontakta bolagets VD, Daniel Gorosch, daniel.gorosch@sbffonder.se, mobil 076 148 51 03, eller besök bolagets hemsida www.sbfbostad.se

Denna information är sådan information som SBF Bostad AB (publ) skall offentliggöra

enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande fredagen den 30 augusti 2019, kl. 10.55