SBF Bostad AB (publ) förvärvar 21 fastigheter med 551 lägenheter i Tranås och Årjäng

SBF Bostad AB (publ) har den 4 februari ingått avtal om förvärv av Trabo Fastigheter AB:s samlade bestånd i Tranås och Årjäng. Totalt omfattar förvärvet 21 fastigheter med 551 hyreslägenheter, varav 18 fastigheter och 514 lägenheter är belägna i Tranås. Underliggande fastighetsvärde uppgår till 650 miljoner kronor och förvärvet görs via bolag.

Tillträde är beräknat till 1 april 2022 och är villkorat av finansiering.

Fastigheterna som förvärvas är lokaliserade på några av Tranås mest eftertraktade lägen och är i mycket gott skick. Med låg vakansgrad och endast mindre reguljära investeringsbehov förväntas de bidra med ett starkt löpande kassaflöde från dag ett. Säljaren har byggt upp beståndet över tid och har omsorgsfullt förvaltat och förädlat fastigheterna till dess nuvarande status. SBF har för avsikt att bygga vidare på det fina arbetet som utförts av Trabo och fortsätta att förvalta fastigheterna i lokal regi. 

  • Det är sällan man ser ett så välskött bestånd av bostäder. Vår ambition är att fortsätta förvalta fastigheterna med omsorg samt att erbjuda ett högkvalitativt boende med hög trivsel. Samtidigt ser vi fram emot att bidra med vår mångåriga samlade kunskap inom energioptimering och hållbarhet för att utveckla fastigheterna ytterligare, säger Linus Nilsson, affärschef på SBF.

SBF Management AB (”SBF”) är en förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF), med inriktning på hyresbostäder i Sverige. SBF förvaltar hyresbostäder i två alternativa investeringsfonder, SBF Bostad noterad på NGM samt Svenska Bostadsfonden Institution, till ett värde om cirka 5,5 miljarder kronor (inklusive detta förvärv).  Förvaltning sker huvudsakligen i egen regi genom lokala kontor, fokuserad på värdehöjande och hållbarhetsinriktade investeringar.

För ytterligare information, vänligen kontakta Linus Nilsson, affärschef, linus.nilsson@sbffonder.se, mobil 070 016 36 67 eller besök bolagets hemsida www.sbffonder.se

SBF Bostad AB (publ) är noterat på NGM Nordic AIF och A-aktien handlas under kortnamnet SBFBO A.

Denna information är sådan information som SBF Bostad (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande fredagen den 4 januari 2022 kl. 18.55.