SBF Bostad AB (publ) förvärvar fastighet i Helsingborg

SBF Bostad AB (publ) har den 9 juni 2022 ingått avtal om förvärv av fastigheten Carnot 10 i Helsingborg via bolag. Fastigheten omfattar 30 hyreslägenheter och underliggande fastighetsvärde uppgår till 50,5 miljoner kronor.

Fastigheten är belägen något söder om centrala Helsingborg, på Industrigatan och Öresundsgatan. Genom det strategiska läget kompletterar den nya fastigheten SBF:s befintliga fastighetsbestånd mycket väl på orten. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till 2 235 kvm och är uppdelad i lägenheter med två till fyra rum och kök. Tomtarealen uppgår till totalt 1 691 kvm.

Tillträde är beräknat till 1 september 2022.

  • Vår ambition är att fortsätta förvalta fastigheterna med omsorg samt att erbjuda ett högkvalitativt boende med hög trivsel. Samtidigt ser vi fram emot att bidra med vår mångåriga samlade kunskap inom energioptimering och hållbarhet för att utveckla fastigheterna ytterligare, säger VD Carl Adam Rosenblad.

SBF Bostad AB (publ) förvaltas av SBF Fonder AB, som även förvaltar den institutionella systerfonden SBF Institution AB. Den totala fastighetsportföljens värde före ovannämnda förvärv uppgår till cirka 5,6 miljarder kronor med fastigheter belägna på 21 orter i Sverige.

SBF Bostad AB (publ) är noterat på NGM Nordic AIF och A-aktien handlas under kortnamnet SBFBO A och B-aktien under kortnamnet SBFBO B.

För ytterligare information kan ni besöka bolagets hemsida www.sbfbostad.se eller kontakta bolagets VD ca.rosenblad@sbffonder.se mobil 070 811 65 50.