SBF Bostad AB (publ) säljer för 84,4 miljoner kronor i Ystad

SBF Fonder AB har genom SBF Bostad AB (publ) tecknat avtal med PMJ Fastigheter AB om överlåtelse av en fastighetsportfölj i Ystad. Fastigheterna säljs till ett underliggande fastighetsvärde om 84,4 miljoner kronor före avdrag för latent skatt.

– SBF Fonder är fortsatt aktiva i transaktionsmarknaden där vi ser möjligheter för långsiktiga aktörer att göra affärer. Vi är glada över att ha träffat en överenskommelse med PMJ Fastigheter AB för denna fastighetsportfölj i Ystad, säger Terje Björsell, vd, SBF Fonder.

Fastighetsportföljen innefattar fastigheterna Schultz 4 & 5 i Ystad med adresserna Bellevuevägen 5 A-C, Skottegatan 4-6 A-C och Norrevärnsgatan 6 A-C. Portföljen omfattar 66 lägenheter och en total yta om 4 325 kvadratmeter. Frånträde av fastigheterna är planerat till den 29 september 2023.

För ytterligare information, vänligen kontakta SBF Bostads förvaltare, SBF Fonders VD, Terje Björsell, terje.bjorsell@sbffonder.se, mobil 072589 16 56, eller Kommunikationschef, Anette Harby, anette.harby@sbffonder.se, mobil 076-62 82 192.

Du kan även besöka bolagets hemsida på www.sbffonder.se.

SBF Bostad AB (publ) förvaltad av SBF Fonder
SBF Fonder erbjuder en unik möjlighet till ett direkt delägande i svenska hyresbostäder på orter där människor vill bo och leva. Under 20 års tid har SBF Fonder förvaltat bostadsfonder för privatpersoner, företag och institutionella investerare. Med lång erfarenhet av fastighetstransaktioner, egen lokalt förankrad fastighetsförvaltning och ett integrerat hållbarhetsfokus utvecklar och förvaltas fastigheterna för att skapa långsiktigt hållbara värden. Idag har SBF Fonder ca 4,5 miljarder kronor under förvaltning, 126 underliggande fastigheter med ca 3 600 lägenheter fördelat på 20 orter runt om i Sverige. SBF Fonder är en AIF-förvaltare och står under Finansinspektionens tillsyn.