SBF Bostad AB (publ) – största emissionen någonsin – 116 miljoner kronor

Andra kvartalet har varit framgångsrikt för SBF Bostad, kommenterar Vd Johan Grevelius:

  • Vår nyemission har kraftigt överträffat vår målbild och är den bästa sedan bolaget startades 2016.
  • MSCI * har utsett SBF-koncernen till en av Sveriges tre bästa fastighetsförvaltare 2020.
  • Vi ser fram emot att utöka fastighetsportföljen genom förvärv av ytterligare fastigheter på intressanta tillväxtorter.

Teckningsperioden för nyemissionen i SBF Bostad AB (publ) “Bolaget” löpte ut fredagen den 4 juni 2021 och det preliminära resultatet, baserat på inkomna teckningsanmälningar, uppgår till 116 352 000 kronor omfattande 9 696 A-aktier. SBF Bostad (publ) har idag ett fastighetsvärde uppgående till cirka 2,1 miljarder kronor. Nyemissionen har genomförts i syfte att förvärva ytterligare hyresfastigheter.

Styrelsen i SBF Bostad AB (publ) har idag fattat beslut om tilldelning av 9 696 A-aktier. Avräkningsnotor skickas ut omgående av Bolagets emissionsinstitut Hagberg & Aneborn Fondkommission AB. Slutligt teckningsresultat kommer att offentliggöras efter att emissionen registrerats hos Bolagsverket. Första handelsdag på NGM Nordic AIF av nyemitterade A-aktier beräknas vara den 30 juni 2021.

Bolaget äger idag fastigheter på tretton orter i Sverige; Borgholm, Borås, Huskvarna, Hörby, Kalmar, Karlskrona, Laholm, Osby, Skellefteå, Skövde, Staffanstorp, Trelleborg och Ystad.

* SBF-koncernens portfölj hade en totalavkastning på 12,1 procent under 2020. MSCI:s bostadsindex omfattar totalt knappt 600 miljarder kronor och gav i genomsnitt en totalavkastning på 7,0 procent för 2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta Bolagets Vd Johan Grevelius, johan.grevelius@sbffonder.se   mobil 070 851 85 00 eller besök bolagets hemsida www.sbfbostad.se.

Denna information är sådan information som SBF Bostad AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande onsdagen den 9 juni 2021 kl. 15.40.