SBF – Svenska Bostadsfonden har förvärvat hyresbostäder för 650 miljoner kronor under det senast halvåret

SBF har slutfört förvärv av två fastigheter i Vetlanda och Skellefteå. Detta innebär att SBF Management har förvärvat hyresbostäder på fyra orter till ett sammanlagt fastighetsvärde om cirka 650 miljoner kronor under det senaste halvåret, för sina två bostadsfonder.

Den förvärvade uthyrningsbara ytan uppgår till 22 000 kvadratmeter. Fastigheterna är belägna i Åstorp, Malmö, Vetlanda och Skellefteå.

  • De senaste förvärven markerar slutet på en intensiv höst då SBF förvärvat totalt tio fastigheter på fyra orter, för 650 miljoner kronor. Förvärven är i linje med vår strategi att erbjuda en produkt till våra investerare som efterliknar effekten av ett direktägande i välskötta hyresbostäder på intressanta tillväxtorter, säger Carl Adam Rosenblad, vd i moderbolaget, SBF Management AB.

Totalt äger koncernen hyresbostäder på 19 orter, med ett marknadsvärde om 4,6 miljarder kronor. Fastigheterna är placerade i två fonder – en för privatkunder och en för institutionella investerare. Det årliga hyresvärdet uppgår till 243 miljoner kronor. Båda fonderna förvaltas av

SBF Management AB, som har en egen organisation för såväl uthyrning som teknisk- och ekonomisk förvaltning. Denna struktur bidrar till ökad kompetens i hela värdekedjan och borgar för effektiv skötsel och förvaltning samt en nära relation med hyresgästerna.

SBF koncernen rankades på tredje plats i MSCI senaste analys av svenska bostadsfastigheters totalavkastning under 2020. Den noterade fonden för privatkunder – SBF Bostad AB – togs i november upp i MSCI Global Micro Cap Index. 

För ytterligare information se sbfbostad.se och sbffonder.se, eller kontakta Carl Adam Rosenblad, vd i SBF Management AB, ca.rosenblad@sbffonder.se eller Johan Grevelius, vd i fonderna, johan.grevelius@sbffonder.se

Händelser i SBF Bostad AB (publ), som beskrivs ovan, har offentliggjorts genom tidigare publicerade pressmeddelanden.

SBF Bostad AB (publ) är noterat på NGM Nordic AIF och A-aktien handlas under kortnamnet SBFBO A.