Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) – byte av namn och kortnamn – SBF Bostad AB (publ) är nu registrerat

Enligt beslut på årsstämman den 12 april 2019 i Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ),

org.nr. 559056-4000, och efter registrering hos Bolagsverket, har Bolagets firma ändrats till

SBF Bostad AB (publ). Bolagets A-aktie är noterad på NGM Nordic AIF under kortnamn

SB14 A. Med anledning av namnändringen, kommer kortnamnet att ändras till SBFBO A. Det nya namnet och det nya kortnamnet kommer att implementeras hos NGM Growth Market med effekt från och med onsdagen den 24 april 2019. Vidare kommer Bolagets nya namn att implementeras i Euroclear Sweden ABs system.

NGM Growth Market kommer att informera om förändringen via börsmeddelande.

Med anledning av namnändringen kommer Bolaget att lansera ny hemsida www.sbfbostad.se den 29 april 2019.

För ytterligare information, vänligen kontakta Bolagets VD Daniel Gorosch, daniel.gorosch@svenskabostadsfonden.se, mobil 076 148 51 03 eller besök Bolagets hemsida www.sbf14.se och fr.o.m. den 29 april 2019 www.sbfbostad.se.