Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) förvärvar fastighet i Karlskrona

Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) har ingått avtal om förvärv av fastigheten Berget 3 i Karlskrona. Fastigheten innehåller 28 lägenheter samt en mindre andel kontor/lager och har en totalyta på 1 992 kvadratmeter. Byggnadsåret är 1947 och fastigheten förvärvas av Zebriz AB. Tillträde kommer att ske omgående.

Svenska Bostadsfondens koncern har under flera år ägt fastigheter på orten, och äger idag sammanlagt 332 lägenheter i Karlskrona. Fastigheten Berget 3 kommer att förvaltas av Svenska Bostadsfondens lokala förvaltningskontor i Kalmar.

Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) äger genom detta förvärv fastigheter i Laholm, Osby, Borgholm, Eslöv samt Karlskrona, till ett totalt värde om cirka 254 miljoner kronor. Den totala ytan på dessa fastigheter uppgår till 22 217 kvadratmeter. Fastighetsbeståndet har inga vakanser idag, förutom sedvanliga omflyttningsvakanser. Samtliga fastigheter har förvärvats på en direktavkastning på mellan 3-6 procent, enligt fondens prospekt.

          Vi ser fram emot att förvalta denna väl underhållna fastighet och vill fortsätta utöka vårt bestånd av hyresfastigheter i denna region, säger Lars Swahn, VD på Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ).

          Det känns tryggt att överlåta såväl fastighet som hyresgäster till Svenska Bostadsfonden, som sedan tidigare är en välrenommerad ägare och förvaltare på orten, säger Jan Mathiasson, VD på Zebriz AB.

Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) har en pågående emission som avslutas idag den 16 juni. Teckning fortgår under dagen och avslutas ikväll hos bland annat Nordnet, Avanza och Skandiabanken. Förvärvet av fastigheten Berget 3 i Karlskrona finansieras av denna och tidigare genomförd emissioner.

För ytterligare information, vänligen kontakta bolagets VD, Lars Swahn, lars.swahn@svenskabostadsfonden.se, telefon 08 – 667 10 50, eller besök bolagets hemsida www.svenskabostadfonden.se/sbf14.

Denna information är sådan information som Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande fredagen den 16 juni 2017 kl. 14.15.