Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) noteras på NGM Nordic AIF

Nordic Growth Markets noteringskommitté har den 13 juni 2016 fattat beslut om att bevilja bolagets ansökan om notering på Nordic AIF. Handel med bolagets aktier inleds måndagen den 25 juli 2016. Aktien kommer att handlas under kortnamnet SB14 A

Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) är en alternativ investeringsfond enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) och står under Finansinspektionens tillsyn.

Bolagets verksamhet består i att med eget kapital tillsammans med upplånat kapital hos bank eller annat kreditinstitut investera i bostadsfastigheter på den svenska fastighetsmarknaden. Fastigheterna skall förvaltas och utvecklas med ett långsiktigt perspektiv för att ge god avkastning till aktieägarna. Bolaget har förvaltningsavtal med Svenska Bostadsfonden Management AB, som sedan 2003 bedrivit fondverksamhet och idag innehar ca 3 500 lägenheter i Sverige.

Noteringen är ett viktigt steg för bolaget men även för våra investerare som, genom noteringen, har möjlighet att placera investerat kapital på ISK-konto och i kapitalförsäkringar. Detta ökar också möjligheten för investerare att på ett skatteeffektivt sätt spara i detta intressanta segment av fastighetsmarknaden. Denna möjlighet har varit en klart bidragande anledning till det stora intresset för den första nyemissionen i Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ), som blev en av koncernens mest framgångsrika emissioner riktade till privatpersoner, säger bolagets VD, Lars Swahn.

För ytterligare information, vänligen kontakta bolagets VD, Lars Swahn, lars.swahn@svenskabostadsfonden.se , telefon 08 – 667 10 50, eller besök bolagets hemsida www.svenskabostadfonden.se/sbf14

 

Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ)

Besöksadress: Birger Jarlsgatan 41A  

SE-111 45 Stockholm 

Tel 08 667 10 50  –  Fax 08 667 10 40

Email  sbf14@svenskabostadsfonden.se  -  www.svenskabostadsfonden.se/sbf14