Nu öppnar anmälningsperioden för omvandling av A-aktier till B-aktier samt inlösen av A-aktier

Idag, 13 mars 2023, öppnar anmälningsperioden för omvandling av A-aktier till B-aktier samt inlösen av A-aktier i SBF Bostad AB (publ). Detta är ett erbjudande som Bolaget tidigare informerat om och som ligger i linje med tidigare emissionsprospekt och gällande bolagsordning.

Anmälningsperioden sträcker sig från den 13 mars till den 31 mars 2023.

Med anledning av detta erbjudande har Bolaget upprättat en informationshandling (https://sbfbostad.se/wp-content/uploads/2023/02/Information-till-A-aktieagare-i-SBF-Bostad-AB-publ.pdf) som beskriver erbjudandet i sin helhet och respektive valmöjlighet. Denna finns tillgänglig på Bolagets hemsida (https://sbfbostad.se/omvandling-inlosen/), tillsammans med vanligt förekommande frågor och svar samt övrig information i form av tidigare prospekt och annan finansiell information.

Erbjudandet distribueras av den bank eller det depåinstitut som investeraren har sina aktier registrerade hos i enlighet med respektive aktörs rutiner. I de fall aktierna är registrerade på ett VP-konto kommer erbjudandet distribueras av Hagberg & Aneborn Fondkommission AB. Erbjudandet besvaras till den aktör som skickat erbjudandet.

För ytterligare information, vänligen kontakta bolagets VD, Carl Adam Rosenblad, ca.rosenblad@sbffonder.se, mobil 070 811 65 50 eller Kommunikationschef, Anette Harby, anette.harby@sbffonder.se, mobil 076-62 82 192. Du kan även besöka bolagets hemsida www.sbfbostad.se.