Nu öppnar anmälningsperioden för omvandling av A-aktier till B-aktier samt inlösen av A-aktier

Idag, 13 mars 2023, öppnar anmälningsperioden för omvandling av A-aktier till B-aktier samt inlösen av A-aktier i SBF Bostad AB (publ). Detta är ett erbjudande som Bolaget tidigare informerat om och som ligger i linje med tidigare emissionsprospekt och gällande bolagsordning.

Anmälningsperioden sträcker sig från den 13 mars till den 31 mars 2023.

Med anledning av detta erbjudande har Bolaget upprättat en informationshandling som beskriver erbjudandet i sin helhet och respektive valmöjlighet. Denna finns tillgänglig på Bolagets hemsida, tillsammans med vanligt förekommande frågor och svar samt övrig information i form av tidigare prospekt och annan finansiell information.

Erbjudandet distribueras av den bank eller det depåinstitut som investeraren har sina aktier registrerade hos i enlighet med respektive aktörs rutiner. I de fall aktierna är registrerade på ett VP-konto kommer erbjudandet distribueras av Hagberg & Aneborn Fondkommission AB. Erbjudandet besvaras till den aktör som skickat erbjudandet.

För ytterligare information, vänligen kontakta bolagets VD, Carl Adam Rosenblad, ca.rosenblad@sbffonder.se, mobil 070 811 65 50 eller Kommunikationschef, Anette Harby, anette.harby@sbffonder.se, mobil 076-62 82 192. Du kan även besöka bolagets hemsida www.sbfbostad.se.