3d-printat betonghus i Nederländerna

Under Dutch Design Week 2016 presenterades planerna på fem hus i Eindhoven som skulle produceras helt i betong och med additiv tillverkning. Vid månadsskiftet april och maj fick de första hyresgästerna nyckeln till sitt nya stenbumlingsformade hus.

Syftet med Project Milestone, som projektet kallas, är att visa att det går att bygga hållbart med 3d-printad betong eftersom det går åt mindre material och att det kan vara ett snabbt och flexibelt sätt att lösa bostadsbristen. Det finns flera exempel på hur AM-tekniken används för att bygga bostäder, bland annat projektet Tecla i Italien och Mighty Buildings planer på ett helt bostadsområde i södra Kalifornien.

Läs mer på 3dp.se