Den 11:e oktober öppnar nyemissionen i SBF Bostad AB

SBF Bostad har flera starka år bakom sig där bostadsportföljen har vuxit till ett värde av ca 2,6 miljarder kronor. Fonden har sedan starten haft en totalavkastning på 43,2 % där 23,6 % har tillkommit de senaste 12 månaderna. Från den 11:e oktober har du möjlighet att bli delägare i SBF Bostad – ett av Sveriges finaste bestånd av hyresfastigheter.

Under perioden 11 oktober – 12 november 2021 erbjuds möjligheten att teckna aktier i SBF Bostad AB (publ). Minsta teckningen i SBF Bostad är satt till 10 aktier vilket motsvarar 130 000 kronor. Aktieköp tecknas genom SBF, utvalda försäkringsmäklare, samt Avanza och Nordnet.

SBF Bostad erbjuder ett direkt delägande i svenska hyresfastigheter på attraktiva tillväxt- och pendlingsorter runt om i Sverige. Vi har idag en portfölj värderad till cirka 2,6 miljard kronor utspritt på 15 orter. Marknadsprognosen anses fortsatt god med ett ökat behov av hyresbostäder och fortsatt lågt ränteläge.

5 snabba om fonden:

Mål totalavkastning: 6 – 9% per år
Mål årlig utdelning: 2 – 3%
Aktuellt NAV: 13 200 per aktie (30/6-21)
Första möjlighet till inlösen: 2023/24
Minsta teckning: 10 aktier á 13 000 kronor

SBF Bostads A-aktie är noterad på NGM Nordic AIF och därmed placeringsbar både i ISK och kapitalförsäkring.

Läs mer här >>