Få nya satsningar på bostäder i regeringens budget

Budgetpropositionen för 2022 innehåller få nya satsningar kopplade till bostadsmarknaden.

– Regeringen vill att Sverige ska ha en långsiktig och hållbar bostadspolitik för alla. Budgetsatsningar i all ära, men det som verkligen behövs är ett sammanhållet omtag av bostadspolitiken. Inte minst behövs en skattereform för balanserade ekonomiska villkor mellan ägda och hyrda bostäder, säger Anders Nordstrand, VD för Sveriges Allmännytta.

För att förbättra ekonomin för pensionärer, personer med sjukersättning och aktivitetsersättning föreslår regeringen att bostadstillägget för dessa grupper höjs.

Vidare förslår regeringen satsningar kopplade till byggsektorn, bland annat för att utveckla arbetet med omställningen till en cirkulär ekonomi inom byggsektorn. Det görs också en riktad satsning på forskning och innovation om återbruk, återvinning, respektive nya och alternativa material i bygg- och anläggningssektorn. Även regeringens generella klimatinvesteringsstöd Klimatklivet förstärks.

Läs mer här >>