Flexibel elanvändning – elproducenter och kunder skapar en effektiv lösning mot flaskhalsar i elnätet

I projektet CoordiNet bidrar elförbrukare och elproducenter i Uppsala, Skåne och Gotland – områden med kapacitetsbrist på el – till en effektivare användning av elnätet genom att, mot ersättning, minska sin elförbrukning eller öka sin produktion för att möta efterfrågan mer flexibelt.

– Med marknadsmässiga köp av flexibilitetstjänster får vi ett smartare elnät som effektiviserar användningen av energisystemet. Vi får en prissignal mellan elnät och värmesektorn som gör att användningen av vår energis infrastruktur och enskilda resurser, som till exempel en värmepump, optimeras utan att störa elmarknaden, säger Yvonne Ruwaida, affärsstrateg på Vattenfall Eldistribution.

– Vi ser att vi kommer att behöva öka kapaciteten i elnäten på allt fler platser i landet. Genom att använda flexibilitet och innovativa lösningar som digitala handelsplattformar för effekt, får vi fler verktyg att hantera ett växande elbehov, säger Peter Sigenstam, strategichef för E.ON Energidistribution.

Läs mer här >>