Klartecken för nya Barkarby sjukhus

Hemsö förvärvar mark för etablering av Barkarby sjukhus och nytt äldreboende. Förvärvet innebär att planeringen för Barkarby sjukhus samt familjecentral, äldreboende och andra bostäder går in i ett nytt skede.

Marken är belägen mitt den växande stadsdelen, i omedelbar anslutning till den kommande kollektivtrafiknoden med tunnelbana, pendeltåg samt bussknutpunkt vid Barkarby station. Hela 1,4 miljoner invånare kommer att nå platsen inom 30 minuter.

Förvärvet av marken sker i två steg som i det första skedet planeras för ett äldreboende, familjecentral och andra bostäder. Under 2022 förvärvas den andra delen av marken där Barkarby sjukhus planeras.

Läs mer här >>