Kraftigt ökad efterfrågan på hyresbostäder

Svefa har i en ny rapport analyserat vilka segment som är vinnare respektive förlorare på den svenska bostadsmarknaden. Bland vinnarna finns hyresbostäder, samhällsfastigheter, byggrätter och logistikfastigheter, medan segment som handelsfastigheter hamnar i botten.

Läs mer på Worldinproperty.se