Linus Nilsson ny Affärschef / CIO på SBF Management

SBF Management har nyligen anställt Linus Nilsson som Affärschef/CIO. Han kommer att ha det övergripande ansvaret för kapitalintag och transaktioner samt ingå i SBF Managements ledningsgrupp. 

Linus kommer närmast från Niam, där han verkade som projektledare inom transaktioner. Vidare har han en gedigen internationell erfarenhet då han tidigare arbetade hos Nuveen Real Estate i London med att bygga upp the Cityhold Office Partnership – ett paneuropeiskt JV med bland annat AP1 och AP2 som investerare. 

  • Linus stärker SBF:s team genom sin breda erfarenhet från både nordiska och internationella fastighetsaffärer. SBF Management är inne i en expansiv fas och har nyligen genomfört den största nyemissionen i företagets historia. Under de kommande åren kommer SBF Management ytterligare att stärka sin position som fastighetsägare och förvaltare av kvalitativa hyresfastigheter i Sveriges mest expansiva regioner. Linus kunskap om transaktioner och affärsutveckling ökar kvalitén i SBF Management kontakter med nya och existerande delägare och partners, kommenterar Johan Grevelius, VD SBF Management

Linus är civilingenjör från KTH, med inriktning mot bygg och fastighetsekonomi.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Johan Grevelius, VD

johan.grevelius@sbffonder.se

Linus Nilsson, Affärschef/CIO

linus.nilsson@sbffonder.se