Nu ratar ungdomarna storsta’n

När unga väljer hemort är det inte längre storstan som lockar mest, det är tvärtom mindre och mellanstora städer, enligt ny rapport.

Unga attraheras av de gröna industrisatsningar som nu i stor utsträckning sker utanför storstadsområdena, och effekten av det är att storstan ofta väljs bort av unga till förmån för mindre samhällen där jobben finns och priserna på bostäder är mer humana.

Det här konstaterar teknikkonsulten Afry i en ny undersökning bland unga vuxna i åldersgruppen 18-35 år.

Varannan ung vuxen, 51 procent, säger sig vilja bo i en mindre stad med färre än 100 000 invånare.

Bara 12 procent, drygt var tionde, svarar att de vill bo i en miljonstad.

Läs mer här >>