Carl Adam Rosenblad ersätter Johan Grevelius som vd för SBF Bostad AB (publ) vid årsskiftet

SBF Bostads nuvarande vd, Johan Grevelius, tillträdde sin befattning som tillförordnad vd i oktober 2019 och utsågs samtidigt till tillförordnad vd i koncernens moderbolag SBF Management AB samt uppdrag i underliggande bolag. Initialt var målet att rekrytera en ny permanent vd och att Johan Grevelius skulle leda verksamheterna under en övergångsperiod. Tack vare Johans goda arbete, att tillsammans med organisationen skapa god avkastning till investerarna, förlängdes hans mandat vid flera tillfällen.

Styrelsen i SBF Management AB har idag utsett Carl Adam Rosenblad till ny vd för managementbolaget, innebärande att han under en begränsad tid ändrar sin roll från arbetande styrelseordförande till verkställande direktör. Styrelsen för SBF Bostad har därför följaktligen beslutat att Johan Grevelius mandat som vd för SBF Bostad avslutas vid årsskiftet och att Carl Adam Rosenblad tar över rollen som vd även för SBF Bostad den 1 januari 2022.

– Johan har gjort ett mycket bra jobb tillsammans med organisationen under sina två år som interims-vd, vilket inte minst bevisas av att MSCI nyligen rankade SBF Management till en av Sveriges bästa förvaltare av bostadsfastigheter 2020.  Rollerna i managementbolaget och SBF Bostad är starkt förknippade och det finns en logik att när jag nu träder in som vd för SBF Management även tar över rollen som vd för SBF Bostad vid årsskiftet. För att det ska bli en så bra övergång som möjligt är styrelsen i SBF Bostad överens med både Johan och mig om att han blir kvar i verksamheten hela sin mandattid fram till årsskiftet, säger Carl Adam Rosenblad, nuvarande styrelseordförande för SBF Management AB.

Carl Adam Rosenblad är även vd och koncernchef för Concejo AB (publ) som, via bolag, äger SBF Management till 100 procent.

SBF Bostad AB (publ)

Carl Adam Rosenblad och Johan Grevelius

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Carl Adam Rosenblad

E-post: ca.rosenblad@concejo.se

Mobil: +46 736 724 801

Denna information är sådan information som SBF Bostad (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande tisdagen den 21 september 2021 kl. 10.20.