Förändring av antalet aktier och röster i SBF Bostad AB (publ)

SBF Bostad AB (publ) (”Bolaget”) genförde under oktober/november 2019 nyemission riktad till privata och professionella investerare.

I januari 2020 har återstående nio A-aktier till ett värde av 472 500 kronor registrerats. I december 2019 registrerades den huvudsakliga delen av nyemitterade aktier, vilket uppgick till 869 A-aktier till ett värde av 45 622 500 kronor enligt pressmeddelande den 30 december 2019.

Per den 31 januari 2020 uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till 11 902, varav 2 500 aktier utgör stamaktier och 9 402 A-aktier. Det totala antalet röster i Bolaget uppgår till 34 402, varav stamaktier motsvarar 25 000 röster och A-aktier 9 402 röster.

SBF Bostad AB (publ) har idag ett bestånd av hyresfastigheter vars värde uppgår till drygt 947 miljoner kronor. Efter att tidigare aviserade fastighetsförvärv har tillträtts, kommer värdet under det första kvartalet 2020 att uppgå till närmare 1,2 miljarder kronor, med total uthyrningsbar yta på cirka 92 000 kvadratmeter. Bolaget kommer att äga fastigheter i Borgholm, Eslöv, Huskvarna, Hörby, Kalmar, Karlskrona, Laholm, Osby, Skellefteå, Ystad och Örkelljunga.

För ytterligare information, vänligen kontakta Bolagets VD Johan Grevelius, johan.greveliuis@sbffonder.se, mobil 070 851 85 00 eller besök bolagets hemsida www.sbfbostad.se.

Denna information är sådan information som SBF Bostad (publ) är skylldig att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande fredagen den 31 januari 2020 kl. 08.00.